USŁUGI RACHUNKOWE W CENTRUM ŁODZI
poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Usługi rachunkowe

Biuro rachunkowe INDEKS oferuje kompleksową obsługę księgową firm niezależnie od branży i formy prawnej.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji księgowej
 • ustalanie wysokości podatku VAT, podatku dochodowego i innych zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT i VAT oraz przekazywanie ich do właściwych urzędów
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji celnych wraz z wysyłaniem do odpowiednich urzędów
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do GUS
 • monitorowanie zobowiązań i należności

Biuro-rchunkowe-indeks-lodz

indeks-biuro-rachunkowe-uslugi-rachunkowe

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • ustalanie wysokości podatku VAT, podatku dochodowego PIT i innych zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do właściwych urzędów
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do GUS
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • ustalanie wysokości podatku VAT, podatku dochodowego PIT i innych zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do właściwych urzędów
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do GUS
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT

uslugi-rachunkowe-indeks-biuro-rachunkowe

zdjecie2-filtr-c1-c