USŁUGI RACHUNKOWE W CENTRUM ŁODZI
poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Cennik

Do wymienionych cen należy doliczyć podatek VAT

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Wyliczanie płac i składek ZUS

Prowadzenie dokumentacji kadrowej

Wyprowadzanie zaległości księgowych

Sporządzanie analiz księgowych na życzenie klienta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Od 400 zł za miesiąc

Podane ceny mają charakter orientacyjny

Cena jest ustalana indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki działalności klienta, jego oczekiwań i potrzeb.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Od 150 zł za miesiąc

Podane ceny mają charakter orientacyjny

Cena jest ustalana indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki działalności klienta, jego oczekiwań i potrzeb.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Od 100 zł za miesiąc

Podane ceny mają charakter orientacyjny

Cena jest ustalana indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki działalności klienta, jego oczekiwań i potrzeb.

Wyliczanie płac i składek ZUS

Od 20 zł za osobę miesięcznie

Podane ceny mają charakter orientacyjny

Cena jest ustalana indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki działalności klienta, jego oczekiwań i potrzeb.

Prowadzenie dokumentacji kadrowej

Od 10 zł za osobę miesięcznie

Podane ceny mają charakter orientacyjny

Cena jest ustalana indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki działalności klienta, jego oczekiwań i potrzeb.

Wyprowadzanie zaległości księgowych

Do uzgodnienia

Podane ceny mają charakter orientacyjny

Cena jest ustalana indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki działalności klienta, jego oczekiwań i potrzeb.

Sporządzanie analiz księgowych na życzenie klienta

Do uzgodnienia

Podane ceny mają charakter orientacyjny

Cena jest ustalana indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki działalności klienta, jego oczekiwań i potrzeb.

Ceny naszych usług zależą od kilku czynników, przede wszystkim:

  • formy organizacyjno-prawnej i podatkowej obsługiwanego podmiotu
  • liczby dokumentów
  • liczby zatrudnionych pracowników
  • rodzaju zdarzeń księgowych (np. rozliczenia wewnątrzwspólnotowe, delegacje zagraniczne)

W ramach uzgodnionej ceny otrzymują Państwo kompleksowe usługi księgowe.

Bez dodatkowych opłat zapewniamy między innymi:

  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych właścicieli
  • przechowywanie dokumentów w siedzibie biura
  • doradztwo księgowe i personalne
  • sporządzanie wniosków kredytowych